BIM_2017_03511.jpg

Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM

Publikované: 13.04.2016 15:17:26

„Je predpoklad, že nekvalita stavebných prác bude naďalej znateľná, pokiaľ nenastane zmena a investori a stavebné firmy neprijmú technológie, ako je informačné modelovanie budov (BIM) s cieľom umožniť efektívnejšie a precíznejšie plánovanie, rovnako ako zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu..“ Richard Threlfall, KPMG UK

obr_Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM

Začiatkom roka býva zvykom, že si dávajú ľudia predsavzatia, ciele, ktoré chcú v nasledovnom období naplniť. Podobne to je aj s rôznymi odbornými pracovnými skupinami a firmami doma, či vo svete. Cieľ je obyčajne zlepšiť aktuálnu situáciu, rozvíjať sa, byť inovatívny a efektívny. Stavebníctvo, ktoré sa denne musí vysporiadávať s rozmanitými problémami, má v tomto prípade jednoznačne priestor na tieto zmeny. Z nedávneho prieskumu KPMG, ktorý bol zverejnený koncom roka 2015 totiž vyplýva, že takmer polovica projektov v oblasti stavebníctva musí bojovať s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl a nízkou efektivitou produkcie. Prieskum tiež odhalil, že sedem z desiatich respondentov nesplnilo harmonogram projektu alebo rozpočet, kvôli nedostatkom v oblasti plánovania.

Je predpoklad, že nekvalita stavebných prác bude naďalej znateľná, pokiaľ nenastane zmena a investori a stavebné firmy neprijmú technológie, ako je informačné modelovanie budov (BIM) s cieľom umožniť efektívnejšie a precíznejšie plánovanie, rovnako ako zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu..“ Richard Threlfall, KPMG UK

BIM sa pomaly ale isto aj u nás stáva pojmom, ktorý je diskutovaný denne na rôznych úrovniach stavebníctva. Nevznikol tu zatiaľ ošiaľ ako v UK, v čase kedy sa nezadržateľne blížil rok 2016, odkedy musia byť verejné zákazky v BIM – Level 2. Situácia sa však citeľne zmenila. Spomínam si na svoj prvý príspevok do tejto rubriky, kde som v tom čase uviedol (máj 2014) „Aj keď v zahraničí si už našiel svoje neodmysliteľné miesto a žiadny väčší projekt sa bez neho nezaobíde, u nás len ťažko hľadá svoje uplatnenie.“ Dnes musím s radosťou konštatovať, že aj na Slovensku BIM začína písať svoju kapitolu.

bim uroven.png

Poznámka: Level 2 spolupráce v podstate znamená vytvárať projekt v parametrickom 3D prostredí a projekt môže tiež obsahovať 4D (3D + čas) a 5D (financie) dáta. Jednotlivé profesie môžu byť vytvárané individuálne / separátne, nie je teda na tejto úrovni nevyhnutne nutné pracovať na jednom zdieľanom modeli. Výsledný model je tvorený federáciou (zlúčením) jednotlivých súčastí a je následne koordinovaný z hľadiska možných kolízií.

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Donedávna by sa dala zhodnotiť situácia ohľadom BIM na Slovensku jednou jedinou vetou. Nebolo totiž moc o čom písať a z tejto vety by sa dala vyčítať iba neochota a nezáujem. Samozrejme, nemôžem tvrdiť, že by sa vtedy nikto tejto problematike nevenoval, ale za posledný rok a pol je zmena naozaj výrazná. Napríklad za posledný rok si vyžiadali prednášku o BIM na 15tich podujatiach a to som zďaleka nebol na všetkých konferenciách, seminároch a workshopoch kde sa diskutovala táto problematika, hoc i okrajovo. Záujem u odbornej verejnosti teda je a má stúpajúcu tendenciu. Vrcholom aktivít bola 1. Slovenská BIM konferencia na jeseň 2015, ktorá nás presvedčila, že sa tento nástroj by pomohol mnohým problémom, ktorým stavebníctvo dnes čelí.

bim klub foto.jpg

Pevne verím, že nebude dlho trvať a BIM bude pevnou súčasťou osnov programov na Stavebných fakultách, ale aj bežným javom nielen v projektovej fáze, ale aj v procese výstavby a následnej správy a prevádzky budov. Pre stavebný sektor je v tomto ohľade podstatné zabezpečiť dostatok kvalitných pracovníkov, ktorí budú mať vedomosti, zručnosti a schopnosti pracovať v súlade s novými požiadavkami trhu.

SITUÁCIA V ZAHRANIČÍ

Situácia v zahraničí je mierne odlišná, tu už totiž výhody BIMu pochopili dávnejšie a dnes už majú v rukách presné čísla o úsporách, ktoré im tento systémový prístup priniesol. Každý, kto pátral na internete po informáciách, mohol nadobudnúť dojem, že najviac skúseností majú vo Veľkej Británii, čo rozhodne nie je pravda. Stačí sa pozrieť do Spojených štátov, Nórska, Fínska, Holandska a to nie sú ani zďaleka všetky krajiny, ktoré už majú konkrétnu skúsenosť s implementáciou a venujú sa tejto problematike dlhšiu dobu ako UK.

V USA postavili národný program už v roku 2003, čo je zhruba v čase, kedy Autodesk kúpil produkt Revit. Tieto udalosti so sebou síce nesúvisia, ale pomôžu sa zorientovať na časovej osi. Následne v USA zaviedli povinnosť priestorovej koordinácie rozvodov TZB na projektoch v roku 2007. O rok neskôr predstavili ako prví na svete elektronický systém na odovzdávanie BIM modelu v Singapúre. V tomto čase začali využívať BIM aj severské krajiny ako Nórsko, Fínsko, Švédsko, odkiaľ vzišla požiadavka na prípravu štandardov v EÚ, ktoré sa v súčasnosti pripravujú v CEN 442.

Za zmienku stoja ambiciózne implementačné plány Nemecka a Francúzska (počas troch rokov plánujú do implementácie vložiť 20mil€), ktorí plánujú zaviesť povinnosť využívať BIM na verejných projektoch od roku 2017. V roku 2018 sa k ním pripoja Španieli a na základe dostupných informácií asi aj Česká republika.

Malou kuriozitou je Dubaj (SAE), kde musia byť v BIMe všetky budovy nad 40 poschodí, ale aj všetky nemocnice, školy a rozsiahlejšie projekty s rozlohou nad 300 000 ft2 (v prepočte cca 27 850m2). V podpore však neostávajú v regióne sami, požiadavky na nové projekty majú aj v Katare a Kuvajte. Svetová mapa sa tak pomaly, ale isto zapĺňa.

Za zmienku stojí Rakúsko, ktoré koncom leta 2015 predstavilo radu noriem ÖNORM A 6241-1 - BIM - Level 2 a ÖNORM A 6241-2 - Level 3 – iBIM, ktorými deklarovali vysokú prioritu tejto otázky v krajine. Vlastne ani neviem o inej krajine, ktorá by mala tak detailne spracovaný proces odovzdávania informácií a požadované dáta v čase. V súkromnom sektore boli síce uskutočnené viaceré projekt, ale vo väčšej miere sa to stavebného trhu v rakúsku dotkne počnúc rokom 2016, kedy organizácia BIG (Bundesimmobiliengesellschaft), ktorá je najväčším verejným vlastníkom nehnuteľností, začína nasadzovať na projektoch BIM na základe týchto nových noriem.

373_09-07-2013_5572.jpg

Väčšina európskych krajín má v otázke implementácie za sebou približne rovnaký príbeh. Proces v krajine rozbiehali nadšenci a inovátori, firmy zo súkromného sektoru, ktorí sa snažili presvedčiť štát, aby venoval tejto otázke náležitú pozornosť. Podobne je to aj v krajinách V4, ktoré sa snažia zmobilizovať svoje sily v zoskupení V4 BIM Task Group s cieľom urýchliť implementáciu a podporiť proces transparentného verejného obstarávania.

Dnes jednoznačne cítiť aj podporu Európskej komisie, ktorá v rámci fondov nezabúda ani na túto oblasť a ťažko nájdete podporený projekt, v ktorom by tento akronym nenachádzal svoje uplatnenie. Rodia sa tak perspektívne projekty, ktoré pomáhajú integrovať BIM do bežnej praxe na rôznych úrovniach stavebníctva. Nám sa tak otvára možnosť čerpať nielen tieto prostriedky, ale takisto stavať na základoch už pripravených materiálov zo zahraničia. Implementácia by pre nás teda mohla byť o niečo menej prácnejšia. Na druhej strane treba zdôrazniť, že fakt, že iná krajina už využíva BIM a má spracované doporučené postupy a usmernenia, v žiadnom prípade neznamená, že to bude pre nás jednoduchšie. Všetkých nás čaká náročná cesta.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
BIM asociácia Slovensko

 

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter