BIM_2017_03511.jpg

Zo zákulisia súťaže Build Sydney Live 2013

Publikované: 24.07.2014 09:55:25

Koncom októbra 2013 sa uskutočnilo už 5. pokračovanie medzinárodnej BIM (Building Information Modeling) súťaže - Build Live, ktorá sa tentokrát konala v Sydney. Ponúkame Vám pohľad do zákulisia súťaže, ktorej sa aktívne zúčastnil Tomáš Funtík - odborný garant BIM asociácie pre informačné technológie.

obr_Zo zákulisia súťaže Build Sydney Live 2013

Koncom októbra sa uskutočnilo už 5. pokračovanie medzinárodnej BIM (Building Information Modeling) súťaže Build Live, ktorá sa tentokrát konala v Sydney. Na celkovom víťazstve družstva BIMACADEMY sa počas výskumného pobytu na Northumbria University (Newcastle, Anglicko) podieľal aj zástupca BIM asociácie Slovensko -  Tomáš Funtík, ktorý tak mal možnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti z oblasti plánovania a BIM získaných počas doktorandského štúdia na katedre Technológie stavieb, kde sa dodnes venuje Viacdimenzionálnemu plánovaniu výstavby v spolupráci s doc. Ing. Petrom Makýšom, PhD.

Čo je súťaž Build Live?
Neustály rozvoj technológií a čoraz vyššia digitalizácia stavebníctva mení zaužívané metódy navrhovania budov a umožňuje lepšiu interakciu s verejnosťou. Účelom súťaže Build Live je demonštrovať možnosti aktívnej spolupráce na projekte vo virtuálnom prostredí s využitím BIM. Prihlásené tímy majú 48 hodín na dodanie
kompletnej projektovej dokumentácie podľa zadaných kritérií a požiadaviek.

„Dodanie dokumentácie tradičným spôsobom trvá niekoľko mesiacov, my sme to zvládli za 48 hodín!“

Build Sydney Live – BSL 2013
Celkovo prihlásených 19 tímov malo za úlohu v rámci svojho návrhu nového Medzinárodného kongresového centra rozprestierajúceho sa na 19 000m2 plochy v Darling Harbour, Sydney splniť rôzne požiadavky. Týkali sa najmä začlenenia do prostredia, kapacitných a priestorových nárokov.

Základnou požiadavkou na ICCS (International Convention Centre Sydney) bolo, aby navrhnutý objekt spĺňal hodnotenie Green Star na úrovni 6 a bol taktiež v súlade s požiadavkami „Zero Carbon“. Z hľadiska priestorových požiadaviek musí byť nové kongresové centrum schopné poňať celkovo 12.000 ľudí a disponovať samostatnými sálami s kapacitou 2.500, 1.000 a 750 ľudí. Súčasťou návrhu malo byť kompletné funkčné vybavenie a infraštruktúra vrátane sál, salónikov, zasadačiek, kancelárií, auly, galérie, terasy, promenády, tanečnej sály a rôznych ďalších miestností vhodných na divadelné predstavenia, bankety a podobne. Pre zvýšenie komfortu návštevníkov je nevyhnutné navrhnúť rozšírenie parkovacej kapacity.

Novinkou v tomto ročníku bolo, že sa súťažiaci museli vysporiadať s existujúcimi stavbami a do návrhu museli začleniť demoláciu pôvodného kongresového centra. Vzhľadom na fakt, že nad ICCS je frekventovaná dopravná tepna, podmienkou bolo, že priebeh výstavby nesmie narušiť plynulosť dopravy.

Celkovým víťazom BSL 2013 sa stal tím BIMACADEMY, ktorý podľa poroty preukázal najlepšie využitie BIM pri projekte. Úroveň spolupráce najlepšie demonštruje fakt, že v rámci BIMACADEMY pracovalo na tomto projekte spolu 63 ľudí zo 6 spoločností! Áno, BIM je hlavne o efektívnej spolupráci a výmene informácií vo virtuálnom prostredí. Preto neprekvapí fakt, že jednotliví členovia tímu sa nachádzali okrem Anglicka, kde bola centrála, taktiež v USA, Austrálii, Dánsku a na Novom Zélande.

cast teamu BIMACADEMY.jpg

Zaujímalo by Vás, čo všetko stihli za 48 hodín? Návrh obsahoval kompletnú sadu architektúry, statiky, TZB (vrátane rozsiahleho využitia obnoviteľných zdrojov energie), elektrických rozvodov, detailný návrh úpravy vonkajších plôch. Návrh samozrejme prešiel pokročilou revíziou detekcie kolízií (konštrukčných ajf unkčných). Na základe výsledného návrhu boli spracované vizualizácie a video.

Model bol analyzovaný z pohľadu životného prostredia a boli vyhotovené svetelné a veterné štúdie, taktiež štúdia pohybu chodcov za účelom optimalizácie umiestnenia priestorov a dizajnu. Analytickú časť dopĺňala energetická certifikácia, štúdia zameraná na trvalú udržateľnosť, optimalizáciu návrhu z hľadiska hodnotenia „Green Star“ a „Zero Carbon“. Z hľadiska hodnotenia uskutočniteľnosti výstavby boli spracované dve 4D simulácie v súvislosti s búraním pôvodného ICC, podrobný návrh spôsobu výstavby, POV vrátane časového plánu, logistika a výsledná 4D simulácia výstavby nového ICC. V tejto fáze boli vyhotovené aj presné výkazy výmer a zapracovanie rozpočtu do modelu – 5D analýza. Súčasťou projektu boli samozrejme aj Asset Management a Facility Management. Model obsahoval teda ja informácie, ktoré budú účinne pomáhať pri údržbe a prevádzke zariadení a jeho majetku. Majú za účel efektívne prideľovať, spravovať a sledovať pridelené priestory a súvisiace zdroje.

Galéria k článku

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter