BIM_2017_03511.jpg

BIM – Búranie mýtov

Publikované: 14.10.2014 15:25:50

Ako už býva zvykom, na Slovensku sa zo zásady bránime novým veciam. Ľuďom prekáža, že majú zmeniť zaužívané postupy. Stavebníctvo nie je výnimkou a aj to je jeden z dôvodov, prečo ťaháme za kratší koniec v porovnaní s vyspelými ekonomikami sveta. Tie už totiž výhody BIMu pochopili dávnejšie a dnes už majú v rukách presné čísla o úsporách, ktoré im tento systémový prístup priniesol. Stačí sa pozrieť do USA, Anglicka, Nórska, Fínska, Francúzska, Austrálie. A to nie sú ani zďaleka všetky krajiny v ktorých sa stal BIM témou číslo jedna. Stačí sa pozrieť k susedom, náskok pred nami majú aj Česi.

obr_BIM – Búranie mýtov

BIM ako taký vlastne ani nie je novou ideou. V iných odvetviach akými je letecký, resp. lodný priemysel, strojárstvo sa využíva už desaťročia.

Prípad integrácie BIM do bežnej praxe sa u nás rodí o niečo ťažšie, pretože o tejto problematike moc nevieme a zatiaľ nedostáva potrebný priestor. Myslíme si totiž, že nás sa to netýka. Toto je prvý omyl a mýtus. Pravda je, že BIM sa týka v stavebníctve úplne všetkých a môžem s istotou oznámiť všetkým neprajníkom, že je odsúdený na úspech! Prečo to môžem povedať s takou istotou? Je to jednoduché. Začala sa oň zaujímať aj Európska únia.

Dňa 15. januára 2014 Európsky parlament schválil dve nové smernice EÚ v oblasti obstarávania. Rada EÚ schválila tieto smernice dňa 11. februára 2014 a boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie o mesiac neskôr - 28. marca 2014. Následnú platnosť nadobudli 17. apríla 2014 a Slovensko ako jeden členských štátov EÚ má dva roky na ich zapracovanie.

Cieľom týchto smerníc, oficiálne nazvaných smernice pre zadávanie verejných zákaziek v Európskej únii (EUPPD), je modernizovať existujúce pravidlá EÚ pre verejné obstarávanie tým, že zjednodušia postupy a urobia ho pružnejším. A tu sa dostávame do prieniku s podstatou BIMu. Európska únia pochopila, že sa môže stať strategickým nástrojom pre zvýšenie transparentnosti, pružnejšieho procesu obstarávania a v neposlednom rade nástrojom pre zvyšovanie kvality projektov pri zabezpečení efektívneho vynaloženia nákladov. Preto odporúča a zároveň umožňuje svojim členským krajinám požadovať BIM v zákazkách, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

Mnoho ľudí ani netuší, že na európskej úrovni sa v súčasnosti pripravujú v pracovnej skupine CEN/BT/WG 215 Európskeho výboru pre normalizáciu normy pre BIM. Proces je teda nezvratný a musíme byť pripravení využiť výhody ktoré poskytuje.

Základom všetkého je správne pochopenie tak často skloňovaného akronymu B-I-M. V posledných mesiacoch mám veľké množstvo rozhovorov na túto tému a zisťujem, že naprieč odbornou slovenskou verejnosťou sa posúva množstvo mýtov. Už vyššie som spomínal prvý z nich – „Nás sa BIM netýka“. Je to to isté, ako keby ste povedali, že nepotrebujete používať počítač. Jasné, nepotrebujete, ale s akou efektivitou teda dokážete komunikovať s okolím?

Mýtus č. 2 – „BIM je program, ktorý urobí všetko za mňa“. V tejto nevinne vyzerajúcej vete sa skrývajú hneď dva veľké omyly. BIM v žiadnom prípade nie je program, je to systémový prístup, ktorý si vyžaduje zmenu spôsobu myslenia a umožňuje kontrolovať informácie v životnom cykle objektu. Samozrejme, na prácu potrebujete špecializovaný softvér. Neexistuje však jeden program, ktorý by obsiahol všetky súčasti BIMu. Ani na to vlastne nie je dôvod. Veď načo sú investorovi funkcionality projektanta? Načo sú zhotoviteľovi nástroje na správu budovy? Výber vhodného programu teda závisí od profesie, ktorú vykonávate. Na trhu sú k dispozícii desiatky nástrojov, ktoré vám uľahčia prácu s modelom.

Druhá časť vety je ešte odstrašujúcejšia. Predstava, že by hocikto, bez ohľadu na vzdelanie a odbornosť, mohol jedným tlačidlom navrhnúť napríklad projekt statiky je nesprávna. Môžem Vás uistiť, že takto BIM nefunguje. Úlohou BIMu nie je nahradiť odborníkov, ale poskytnúť kvalitný nástroj na zjednodušenie manuálnej práce. Myslím tým najmä hľadanie informácií vo výkazoch, správach, technických listoch, prácne prepočítavanie objemov, plôch a kusov jednotlivých konštrukcií.

Mýtus č. 3 – „BIM má zmysel len pri väčších projektoch, ale nie príliš veľkých, lebo to by sme nezvládli“. Určite si pamätáte, nebolo to tak dávno, keď sa prechádzalo z ručného kreslenia na projektovanie v CAD (z angl. Computer Aided Design) systémoch. Koľkí sa vrátili z CADu späť k ručnému kresleniu?

Osobne poznám množstvo projektantov, ktorí kreslia v BIMe všetko. A je to jedno, či sa jedná o garáž, rodinný dom, bytovku, halu, alebo obytný súbor. Prečo? Pretože projekt vedia dodať rýchlejšie a najmä vo vyššej kvalite. Na základe osobných skúseností môžem zhodnotiť, že sa na Slovensku praktizuje zatiaľ tzv. „Lonely BIM“. Je to fáza vývoja v ktorom projektanti vytvárajú 3D model, ale nemajú ho komu ďalej odovzdať. Doposiaľ chýba aktívna objektová spolupráca.

Do mýtu č. 4 som spojil viaceré, ktoré spolu do istej miery súvisia. Dnes „ľudia vnímajú BIM ako prácu naviac“, projekt podľa nich trvá dlhšie a je veľmi drahý.

Jediná práca naviac je, naučiť sa ovládať nový program. Je prirodzené, že pri procese učenia môže dôjsť k čiastočnému poklesu produktivity. Dostanete sa však na oveľa vyššiu úroveň na ktorú nie je možné sa dostať tradičnými metódami.

Skúsenosti z projektov realizovaných v zahraničí veľmi jasne naznačujú úsporu času pri projektovaní, realizácii aj následnej správe a údržbe. Úspora spočíva najmä v jednoduchšej, efektívnejšej komunikácii medzi jednotlivými účastníkmi životného cyklu, v eliminácii konfliktov a v dostupnejších informáciách. K virtuálnym dátam sa v BIMe dostanete neporovnateľne rýchlejšie ako prácnym prehľadávaním veľkého množstva tlačených dokumentov a výkresov.

Posledný mýtus, ktorý dnes spomeniem je predstava mnohých, bohužiaľ, aj aktívnych projektantov, ktorý už využívajú jeden zo softvérov na BIM projektovanie, že podstatou je 3D modelovanie. Výsledkom ich práce je tak v podstate 3D vizualizácia, ktorá neobsahuje potrebné charakteristiky a vlastnosti prvkov, materiálov, konštrukcií. O tomto rozhodne BIM nie je! Veď tretiu súradnicu môžete pridať aj v ľubovoľnom CAD programe. Čiara nedokáže preniesť žiadnu informáciu. A podstatou sú práve tie informácie, ktoré sú inteligentné objekty v 3D parametrickom prostredí schopné poskytnúť komukoľvek, kto túto informáciu bude kedykoľvek v životnom cykle objektu potrebovať.

Keďže šírenie osvety je jedným z hlavných cieľov BIM asociácie Slovensko, pevne verím, že sa mi podarilo aspoň čiastočne vyvrátiť najčastejšie mýty o BIMe, ktoré sa šíria naprieč stavebným priemyslom, pretože správne pochopenie základných princípov vytvára predpoklad pre rýchlejšiu integráciu.  Všetkých nás čaká neľahká úloha, pretože integrácia tohto systémového prístupu nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si pevné odhodlanie a predovšetkým dostatočný čas. Dnes, keď nie je BIM požadovaný zákonom, alebo vyhláškou je ideálny čas na zmenu. Najväčší úspech majú totiž veci, ktoré robíme dobrovoľne a z vlastného presvedčenia.

TF

BIMaS

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter