BIM_2017_03511.jpg

Články


Usporiadať podľa: dátum názov
1. Večerný BIM Klub

29.7.2014 o 19:00 sa odštartoval 1. Večerný BIM Klub, ktorý so svojimi partnermi organizovala BIM asociácia Slovensko pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov - SKSI a Slovenskej komory architektov - SKA.

Publikované:31.07.2014 12:32:30
5D BIM - Piaty rozmer modelu tvoria financie

BIM má mnoho rozmerov, ktoré rozširujú a dopĺňajú geometrickú reprezentáciu objektov v 3D prostredí. Jedným z nich je aj často skloňovaný piaty rozmer informačného modelu budovy, vo svete známy pod skratkou 5D BIM, ktorý tvoria financie. Stručne a výstižne povedané, BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami. Dovolím si tvrdiť, že toto je snáď jeho najväčšia výhoda. Informačný, resp. virtuálny model, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminiuje množstvo neproduktívneho času. BIM ako nástroj pomáha z pohľadu 5D sledovať presnú potrebu prostriedkov v každej fáze životného cyklu a umožňuje lepšie plánovať finančné aspekty projektu. Financie sú tak pod neustálou kontrolou.

Publikované:23.10.2015 21:00:59
Analýza využitia BIM ako nástroja pre návrh budovy z hľadiska energetickej efektívnosti

Asi nikto nebude namietať, keď poviem, že spotreba energie má významný vplyv na náklady životného cyklu navrhovanej stavby. Zoberme do úvahy fakt, že od začiatku roka 2016 platia prísnejšie požiadavky na stavby, a to najmä v súvislosti so spotrebou energie a charakteristikou obvodových konštrukcií a už len pár rokov nás delí od dátumu, kedy by sme v súlade so stratégiou Európa 2020 mali navrhovať a stavať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Využitie BIM nástrojov môže pomôcť investorovi a projektantovi nielen splniť tieto požiadavky, ale prijímať rozhodnutia spojené s výberom komponentov a materiálov efektívnejšie a tým priamo ovplyvniť budúcu spotrebu energie.

Publikované:07.10.2016 13:27:12
Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii

Bežnou praxou pri zhotovovaní stavebného diela je situácia, kedy musíme riešiť kolízie medzi jednotlivými konštrukciami a prvkami. Ako príčiny by sme mohli označiť najmä časté úpravy projektovej dokumentácie, časovú tieseň, nedostatočnú komunikáciu medzi profesiami a hlavne takmer žiadnu možnosť automatizácie vyhľadávania kolízií. Na väčšinu nezrovnalostí projektovej dokumentácie tak prídeme až pri realizácii, čo so sebou prináša celý rad komplikácií. V najlepšom prípade, zhotoviteľ odstráni kolíznu situáciu úpravou polohy prvku, resp. konštrukcie, ale častým javom je nutnosť vykonať zásadné zmeny projektu. Táto zmena má obyčajne za následok, okrem oneskorenia prác na nadväzujúcich činnostiach, zvýšenie ceny diela a často aj celkové predĺženie výstavby.  

Publikované:20.08.2015 14:57:39
BIM a Facility Management

Ako je už mnohým známe, BIM model je vo svojej podstate 3D parametrický dátový model, ktorý obsahuje všetky informácie o budovanom objekte. Informácie sú do neho vkladané od prvotnej fázy koncepčného zámeru, cez projektovú dokumentáciu a následnú výstavbu až po facility management (FM). 

Publikované:08.11.2015 18:44:25
BIM CHALLENGE – 1. Majstrovstvá Slovenska v rýchlosti projektovania

Nebýva zvykom, že na Slovensku predbehneme západ. Svetlým príkladom sú 1. Majstrovstvá Slovenska v rýchlosti projektovania, ktoré dňa 8.4.2016 organizovala BIM asociácia Slovensko, Vydavateľstvo Eurostav a Stavebná fakulta STU v spolupráci s partnermi počas 37. ročníka výstavy CONECO na Inchebe v Bratislave.

Publikované:06.06.2016 11:59:31
BIM manager, nová pozícia v stavebníctve

Jedna z definícií popisuje BIM ako integrovaný digitálny proces, ktorý ponúka koordinované a spoľahlivé informácie o projekte naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby a to od jeho konceptu až po prevádzku, resp. demoláciu. Ako však uchopiť a koordinovať proces a zabezpečiť, aby sa k Vám dostali správne informácie v ten správny moment? Odpoveď by Vám mal ponúknuť BIM manager. Tak ako vo svete, aj na Slovensku je ich však zatiaľ nedostatok. Keďže BIM manager hrá kľúčovú úlohu pri implementácii BIM, prinášam Vám pohľad na jeho pracovnú náplň, úlohy a požiadavky, ktoré by mal spĺňať.

Publikované:06.06.2016 12:57:52
BIM v praxi – Modernizácia stanice metra Victoria, Londýn

Mnohí ľudia dnes považujú BIM (Building Information Modeling) za sci-fi. Akoby ani v reálnom živote neexistoval. Skúsenosti zo zahraničných projektov však naznačujú opak. BIM pomáha zvládnuť tie najkomplexnejšie projekty po celom svete.  

Publikované:27.05.2015 17:02:58
BIM – Búranie mýtov

Ako už býva zvykom, na Slovensku sa zo zásady bránime novým veciam. Ľuďom prekáža, že majú zmeniť zaužívané postupy. Stavebníctvo nie je výnimkou a aj to je jeden z dôvodov, prečo ťaháme za kratší koniec v porovnaní s vyspelými ekonomikami sveta. Tie už totiž výhody BIMu pochopili dávnejšie a dnes už majú v rukách presné čísla o úsporách, ktoré im tento systémový prístup priniesol. Stačí sa pozrieť do USA, Anglicka, Nórska, Fínska, Francúzska, Austrálie. A to nie sú ani zďaleka všetky krajiny v ktorých sa stal BIM témou číslo jedna. Stačí sa pozrieť k susedom, náskok pred nami majú aj Česi.

Publikované:14.10.2014 15:25:50
Čo je BIM?

Zlepšenie efektivity plánovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu ponúka moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Tento prístup umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie.

Publikované:28.04.2013 10:15:29
website statistics StatCounter