*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

Články


Usporiadať podľa: dátum názov
Využitie virtuálneho modelu v súvislosti s rozšírenou realitou

Rozšírená realita mala od svojho vzniku využitie najmä v oblasti výskumu, resp. v oblasti vývoja vojenských zariadení. Hlavným dôvodom pre ktorý sa držala len tomto malom kruhu boli vysoké nároky na výpočtovú techniku. Keďže dnes sú výkonné počítače s požadovanými parametrami na spracovanie náročných grafických úloh bežne dostupné, a to nielen vo forme desktopov resp. pracovných staníc, ale aj prostredníctvom celého radu mobilných zariadení,  otvára sa priestor na využitie tohto skvelej idei aj v stavebníctve. 

Publikované:31.10.2014 16:54:46
Vývoj projektu a spolupráca v BIM

Súčasný autori a odborníci v tejto oblasti poukazujú na nevyhnutnosť používania BIM ako účinného nástroja manažmentu informácií počas celého životného cyklu budovy. Ako to dokazujú na rôznych prípadových štúdiách, využívaním BIM je možné dosiahnuť úsporu až do výšky 10% nákladov z ceny diela.

Publikované:14.10.2014 15:37:38
BIM – Búranie mýtov

Ako už býva zvykom, na Slovensku sa zo zásady bránime novým veciam. Ľuďom prekáža, že majú zmeniť zaužívané postupy. Stavebníctvo nie je výnimkou a aj to je jeden z dôvodov, prečo ťaháme za kratší koniec v porovnaní s vyspelými ekonomikami sveta. Tie už totiž výhody BIMu pochopili dávnejšie a dnes už majú v rukách presné čísla o úsporách, ktoré im tento systémový prístup priniesol. Stačí sa pozrieť do USA, Anglicka, Nórska, Fínska, Francúzska, Austrálie. A to nie sú ani zďaleka všetky krajiny v ktorých sa stal BIM témou číslo jedna. Stačí sa pozrieť k susedom, náskok pred nami majú aj Česi.

Publikované:14.10.2014 15:25:50
1. Večerný BIM Klub

29.7.2014 o 19:00 sa odštartoval 1. Večerný BIM Klub, ktorý so svojimi partnermi organizovala BIM asociácia Slovensko pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov - SKSI a Slovenskej komory architektov - SKA.

Publikované:31.07.2014 12:32:30
Zo zákulisia súťaže Build Sydney Live 2013

Koncom októbra 2013 sa uskutočnilo už 5. pokračovanie medzinárodnej BIM (Building Information Modeling) súťaže - Build Live, ktorá sa tentokrát konala v Sydney. Ponúkame Vám pohľad do zákulisia súťaže, ktorej sa aktívne zúčastnil Tomáš Funtík - odborný garant BIM asociácie pre informačné technológie.

Publikované:24.07.2014 09:55:25
Čo je BIM?

Zlepšenie efektivity plánovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu ponúka moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Tento prístup umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie.

Publikované:28.04.2013 10:15:29
Využitie BIM v životnom cykle inteligentnej budovy

Veľkým problémom sa v súčasnosti stalo znižovanie kvality výstavby. Jednou z príčin je svetová finančná kríza, ktorá spôsobila nedostatok odbytu na trhu, čo sa prejavilo aj v stavebníctve. Zvýšené riziko pri kalkulácii návratnosti investície (ROI – Return on Investment) nabáda k opatrnosti banky a investorov vo verejnom, ale i súkromnom sektore, čo má za následok obmedzené financie a zvýšené úrokové sadzby. Táto situácia na trhu tlačí ceny smerom nadol, čím sa zvyšuje konkurenčný boj a núti zhotoviteľov „podliezať“ ceny v záujme získať zákazku.

Publikované:26.04.2013 11:39:31
What is BIM?

What is BIM? Building Information Modeling (BIM) was introduced nearly ten years ago to distinguish the information rich architectural 3D modeling from the traditional 2D drawing. BIM is a building design methodology characterized by the creation and use of coordinated, internally consistent computable information about a building project in design and construction.

Publikované:27.04.2013 15:56:27
Průzkum stavu BIM ve Velké Británii potvrzuje směřování britského stavebnictví

Dokladem vývoje směřování k efektivnějšímu stavebnictví za pomoci BIM ve Velké Británii je publikace National BIM Report 2013. Její první výtisky byly k dispozici na veletrhu Ecobuild 2013 v Londýně. V elektronické podobě je Národní BIM Report k dispozici na webu NBS.

Publikované:23.03.2013 17:39:27
Vítame Vás na Portáli BIMaS

Spustili sme webovú stránku Bim asociácia Slovensko. Na tejto stránke nájdete vždy aktuálne informácie ohľadom aktivít asociácie.

Publikované:28.04.2013 20:42:37
website statistics StatCounter