BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre Informačné technológie

28.10.2015

Tomas Funtik.jpg

Stručne a výstižne povedané, BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami. Dovolím si tvrdiť, že toto je snáď jeho najväčšia výhoda. Informačný, resp. virtuálny model, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminuje množstvo neproduktívneho času.

Úlohou BIM-u nie je nahradiť odborníkov, ale poskytnúť kvalitný nástroj na zjednodušenie manuálnej práce. Tento prístup však úplne mení pohľad na doterajšie zaužívané postupy firiem v stavebnom odvetví a koncepčne prispieva k efektívnejšej a systematickejšej práci s vylúčením množstva omylov, resp. nezrovnalostí ešte pred fázou vlastnej realizácie objektu.

Väčšinu nepresností vo výkresovej dokumentácii podávanej vo výkresovej 2D podobe zapríčiňuje nedostatočná koordinácia jednotlivých profesií a strata informácií pri výmene. Všetci sa podieľajú na tom istom projekte, ale pri súčasnej forme je takmer nemožné tieto informácie efektívne koordinovať. Jediná zmena v konštrukčnej časti má za následok nesúlad projektovej dokumentácie profesií. Takýchto zmien je však pri projektovaní podstatne viac.

Systémový prístup BIM, v rámci ktorého sa zdieľa 3D paramtrický model tieto nepresnosti eliminuje. Všetky zmeny sú pružne zaznamenané a špecializované programy dokážu analyzovať objekt priestorovo a upozorniť tak na  kolízie.

Jednou zo zákadných požiadaviek na BIM systémy v rámci virtuálneho prostredia je tiež interoperabilita, ktorá vyjadruje schopnosť špecializovanch programov komunikovať a vymieňať informácie s inými. Dnes totiž k práci v stavebníctve nestačí jeden program. Otvorené štandary takýto proces podporujú a prispievajú tak k slobodnému výber softvérového vybavenia bez ohľadu na jeho výrobcu.

Na základe osobných skúseností viem, že BIM systémy nie sú sci-fi, ale nezastaviteľnou revolúciou, ktorá sa už začala. Mojim cieľom je prispieť v zvýšeniu kvality v tejto oblasti stavebníctva na Slovensku.

Tomáš Funtík

Ing. Tomáš Funtík, PhD. sa venuje informačným technológiám a problematike BIM od roku 2010 počas ktorých sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných konferenciách ako prednášajúci. Počas štúdia pôsobil na prestížnej zahraničnej univerzite Northumbria University, UK, kde spolu s tímom BIM Academy získal hlavnú cenu v súťaži Build Sydney Live.

Odborné pôsobenie:

  • Expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EU
  • Člen skupiny EU BIM Task Group pre implementáciu BIM v EU

Najvyššie ocenenia:

  • Cena rektora STU
  • Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov

Ďalšie informácie:

Autor viac ako 10 publikácií o problematike BIM, absolvent školenia v BIM Academy – Newcastle, UK, 4D Synchro Ltd, Birmingham, UK, ASTA ltd., London, UK, Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality, certifikátu UNiCert


späť na novinky
website statistics StatCounter