BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre projektovanie

17.05.2014

Pasiar.jpgProjektovanie v BIM (Building Information Modeling) znamená „návrat k zdravému rozumu.“ Ponúka takmer absolútnu kontrolu nad projektom a eliminuje chybovosť v projekčnej činnosti.  Projektant sa už nevyjadruje čiarou, ale stavia budovu vo virtuálnom prostredí, z materiálov a komponentov, ktoré majú reálne fyzikálne, mechanické, energetické a ostatné vlastnosti, takže BIM model overuje funkčnosť v budúcnosti budovaného objektu ešte pred samotnou výstavbou, čím šetrí čas a financie investora. Architekti a projektanti už nepracujú na každom výkrese osobitne, ale spoločne modelujú virtuálnu stavbu so všetkými jej vlastnosťami a až z tej získavajú grafické, textové a iné výstupy. BIM je efektívnym nástrojom na koordináciu všetkých odborných profesií v projektovej príprave.

BIM má najmä zmysel za podmienky, že sa stáva spoločným jazykom všetkých zúčastnených strán na projekte od investora, projektantov, cez stavebnú firmu až po správcu budovy. Výsledkom práce projektanta v prípade projektovania v BIM, už nie je iba papierová projektová dokumentácia, ale virtuálny model skutočnej budovy, ktorý je využiteľný aj po kolaudácií počas celého jej životného cyklu. Projektová dokumentácia v papierovej podobe sa stáva iba jedným z mnohých možných výstupov, ktoré BIM model ponúka.

Je dôležité, aby si architekti a projektanti osvojili nový spôsob myslenia pri príprave projektov, ktorým BIM rozhodne je. BIM je metóda, proces pri ktorom software je iba nástroj. Vznik a dnešný, stále napredujúci vývoj technológie BIM, je prirodzenou reakciou stavebného priemyslu na digitálnu dobu, ktorú žijeme a je jeho nezvratným osudom.

Michal Pasiar

Prezident BIM asociácie Slovensko

Ing. arch. Michal Pasiar v združení BIM asociácia Slovensko zastáva pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.


späť na novinky
website statistics StatCounter