BIM_2017_03511.jpg

1. Večerný BIM Klub

31.07.2014

Prvý večerný klub sa konal v utorok 29. Júla vo Flow McRoy, Eurovea, Bratislava a musíme konštatovať, že splnil svoj účel nad očakávania. Ako organizátor sme museli riešiť príjemný problém - nedostatok miesta pre všetkých záujemcov. Nakoniec sme sa všetci zmestili a celý večer sa niesol v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Sme veľmi radi, že sa tohto podujatia zúčastnili aj zástupcovia SKSI - menovite prof. Benko a Ing. Petržala a taktiež zástupcovia Českej rady pro BIM - Ing. arch. Vaněk a Ing. Černý.

Podujatie otvoril prezident BIMaS Ing. arch. Michal Pasiar, ktorý v krátkosti predstavil dôvody vzniku asociácie a jej poslanie. Po krátkom úvode a predstavení sa ujal slova viceprezident BIMaS Ing. Tomáš Funtík, ktorý predstavil členov Odbornej rady BIMaS a priblížil aktivity, ktorým sa asociácia venuje.

Sériu krátkych prezentácií odštartoval Ing. Seifert z firmy Nemetschek Allplan, ktorý predstavil ich spoločnosť a skúsenosti s problematikou BIM. So svojimi odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa následne prezentovali Ing. Baláž – zástupca žilinskej firmy M&P, zlatý partner Audodesku a na záver Ing. Balco, z firmy CAD Expert – distributor Archicadu na Slovensku.

Partnerom tejto akcie sa zároveň chcem v mene BIM asociácie Slovensko poďakovať za podporu a náučné prezentácie. Veľmi si ceníme ich prístup a iniciatívu v rozvoji problematiky BIM na slovensku.

 -BIMaS-

Fotogalériu nájdete sekcii články, resp. na FB stránke BIM asociácie Slovensko

 


späť na novinky
website statistics StatCounter