BIM_2017_03511.jpg

BIM Day - Allplan

09.03.2015

Stavebná fakulta v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko a firmou      Nemetschek organizuje v stredu 11. 3. 2015 na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prednášku „BIM Day.- Allplan“  

Na študentov čaká obrovská dávka informácií, ktorá im pomôže zorientovať sa v súčasných trendoch vo stavebníctve. S úvodným slovom vystúpi prodekan pre vzdelávanie Doc. Ing. Peter Makýš, PhD., ktorý súčasne objasní, prečo je dôležité venovať sa otázke BIM (Building Information Modelling). Samotnú problematiku BIM otvorí Ing. Tomáš Funtík PhD. zo slovenskej asociácie BIM. Študenti sa dozvedia čo je podstatou BIM, aké má výhody a prečo je nevyhnutné sa ním zaoberať a taktiež sa dozvedia, ako sa BIM využíva v praxi.

O metóde a spôsobe práce v BIM, konkrétne s BIM riešením Allplan, prehovorí ku študentom Ing. Pavel Vlasák zo spoločnosti Nemetschek Allplan Česko s.r.o.. Študentom predvedie, ako vďaka BIM systému Allplan môžu efektívnejšie spolupracovat a spracovávať svoje projekty s ohľadom na kvalitu  tak, aby ich bolo možné následne využiť aj v ďalších etapách výstavby. V záveru riaditeľ projekčnej spoločnosti Polívka, Hörmann & Partners s.r.o.pán Ing. Stanislav Polívka predstaví svoje skúsenosti z praxe s využitím systému Allplan a ukáže reálne projekty.  

-tf -

 

https://www.facebook.com/events/737611439685844/

allplan bim day_s (Large).jpg


späť na novinky
website statistics StatCounter