BIM_2017_03511.jpg

BIM AKO NÁSTROJ PRE PRÍPRAVU A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV

13.04.2015


funtik bim.jpg

BIM asociácia Slovensko spolu s partnermi -Spoločnosťou pre projektové riadenie, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a s Ústavom stavebnej ekonomiky, s.r.o. – zorganizovala odborný seminár na výstave CONECO s názvom BIM – nástroj pre prípravu a riadenie stavebných projektov. 

 

 

Podujatie otvoril prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Lukáč a následne sa k problematike vyjadril aj predseda Slovenského zväzu stavebných inžinierov prof. Benko.

zsolt lukac bim.JPGnagy benko bim.JPG

Počas nasledujúcich prednášok aktívne vystúpili Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Michal Pasiar, Ing. Juraj Nagy, PhD., Ing. Ján Žilka, doc. Ing. Zora Petráková, PhD v rámci ktorých priblížili projektové riadenie v prostredí BIM.P

Týmto sa chceme poďakovať organizátorom a ochotným prednášajúcim.

-TF-

BIMaS

publikum coneco bim.JPG

petrakova bim.JPG


späť na novinky
website statistics StatCounter