BIM_2017_03511.jpg

Pozvánka na 1. Slovenskú BIM Konferenciu s medzinárodnou účasťou

22.08.2016

Building Information Modeling (BIM) - Teória vs Prax

 22. október 2015 - Kongresová sála SLSP, Bratislava

 Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR

 
ORGANIZÁTORI

            

 
 ODBORNÍ GARANTI
        

 

GENERÁLNI PARTNERI

    autodesk_logo_detail.png

 

HLAVNÍ PARTNERI
         

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

         
PARTNERI
      OBERMEYER HELIKA s.r.o..jpg

 

 

 

       
             
             

 

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy -(z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
• zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

 

PROGRAM         PRIHLÁŠKA


späť na novinky
website statistics StatCounter