BIM_2017_03511.jpg

VZDELÁVACIE KURZY BIM

13.06.2016

classes – kópia.jpgBIM asociácia Slovensko zabezpečuje vzdelávanie v oblasti Building Information Modeling. Špecializované kurzy sú zamerané na získanie a osvojenie základných vedomostí, schopností a zručností pre tímovú prácu v rámci virtuálnych projektov.

Jednotlivé kurzy sú určené pre jednotlivcov z radov všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vzdelávacích kurzov je schopnosť prijať novú koncepciu práce zameranú na objektovú spoluprácu a efektívnu výmenu informácií.

Vzdelávací program pozostáva zo základného kurzu a jednotlivých modulov. Účastník si môže vybrať iba tie moduly, ktoré potrebuje pre výkon odbornej činnosti. Jednotlivé moduly sú zostavené tak, aby aj po absolvovaní jednotlivých modulov získal absolvent potrebné vedomosti v rámci jednotlivých oblastí a zvýšil si uplatnenie na trhu práce.

Absolventi ovládajú príslušné normy, základné princípy a procesy, ktoré zabezpečia efektivitu v nakladaní a informáciami vrátane ich výmeny pri spolupráci na virtuálnom projekte a sú pripravení pracovať v súlade s princípmi BIM.

modul1.JPG

Základný kurz je určený pre všetkých uchádzačov bez rozdielu špecializácie. Prináša komplexné informácie o BIM, o jeho princípoch, metodike a predpokladoch úspešnej implementácie do bežnej praxe. Absolvovanie tohto kurzu je predpokladom pre absolvovanie ďalších špecializovaných modulov.

moduly.JPG

 

podmienky.JPG

 Viac info o kurzoch získate e-mailom na funtik@bimas.sk alebo telefonicky na +421 910 955 539 - Ing. T. Funtík


späť na novinky
website statistics StatCounter