BIM_2017_03511.jpg

3. ročník prednášky BIM4FREE

25.11.2016

bim4free obr.JPG

BIMaS v spolupráci so Stavebnou Fakultou STU v Bratislave pripravili pre Vás už 3. ročník prezentačnej akcie pre študentov VŠ - BIM4FREE. Akcia sa konala dňa 23.11.2016 o 17:00 na SvF STU v Bratislave v miestnosti BAT

IMG_4676.JPG

Tak ako po minulé roky, na túto akci prišlo napriek neskorej hodine viac ako 200 študentov. Celé podujatie otvoril prodekan SvF - doc. Peter Makýš, ktorý vysvetlil študentom dôvody, prečo sa zaoberať témou Building Information Modeling a priblížil aktuálny stav v praxi - vysoký dopyt po absolventoch s takýmito vedomosťami a zručnosťami.

IMG_4077.JPG

Následne v krátkosti poinformoval prítomných študentov prof. Boris Bielek o vízii, ako v budúcnosti plánujú integrovať BIM do výuky a v rámci záverečných prác.

IMG_4678.JPG

Prednášku o základných princípoch BIM (Informačné modelovanie stavieb) zabezpečil Ing. Tomáš Funtík. Zdôraznil, že BIM nie je len o projektovaní v 3D, ale najmä o zdieľaní a vhodnej forme výmeny informácií v rámci životného cyklu stavby. Študenti sa mali možnosť tiež dozvedieť viac kurzoch na BIM projektovanie (Allplan, Archicad, Revit), ktoré budú prebiehať v letnom semestri a aj o tom, ako dokončiť BIM model tak, aby bolo možné prezentovať svoju prácu aj prostredníctvom Virtuálnej reality.

IMG_4089.JPG

Na podujatí sa taktiež študento dozvedeli, ako je možné BIM využiť pri veľkých developerských projektoch. Svoje skúsenosti z praxe prezentoval Ing. Peter Marčok z HB REAVIS. Podelil sao informácie o aktuálnom stave implentácie BIM u nich vo firme a detailnejšie sa zameral na technický stav parametrických objektov  a súvisiacich špecifikáciách. Upozornil najmä na problém s formou modelovania jednotlivých objektov a prílišnej, ale aj nepostačujúcej detailnosti.

IMG_4682.JPG

Podporu Virtuálnej reality prostredníctvom prednášky, zapožičania techniky a konzultácií zabezpečil ateliér ARCHSTYL. Priniesli pohľad na túto problematiku a jej význam pri prenose emócie na klienta a taktiež pri šetrení financií v súvislosti s developerskými projektami. Za prednášku ďakujeme Ing. Juraj Krčovi a Ing. Miroslav Laurovi.

IMG_4686.JPG

IMG_4158.JPG

img_bim VR.jpg

Za podporu a prednášky ešte raz ďakujeme ateliéru ARCHSTYL a HB REAVIS a tiež zástupcom predajcov softvérov na BIM projektovanie.

-TF-


späť na novinky
website statistics StatCounter