BIM_2017_03511.jpg

Prezentácia koncepcie Národnej objektovej knižnice

24.01.2017

Dňa 13.12.2016 o 9:00 sa v zasadačke dekana na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo prvé multilaterálne stretnutie predmetom ktorého bola prezentácia koncepcie tvorby Národnej objektovej knižnice, ako základného nástroja podpory BIM projektovania.

Stretnutie, ktoré pripravila BIM asociácia Slovensko, sa uskutočnilo za účasti zástupcov relevantných inštitúcií, ktoré sú s danou problematikou informačnémo modelovania stavieb najviac prepojené, a teda MDVRR, SKA, SKSI, ZSPS, TSÚS a SvF STUBA.

IMG_2218 (Medium).JPG

Stretnutie otvoril dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a privítal všetkých zúčastnených. Po krátkom príhovore Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIMaS, vystúpil s príspevkom o aktuálnom stave implementácie BIM na Slovensku a zdôraznil, že informačné modelovanie stavieb je nezvratným osudom stavebníctva. Poznamenal, že dôvodom pre takéto stretnutie je aj nastavenie pravidiel hry, aby sa obmedzilo živelné riešenie, ktoré sa aktuálne deje v praxi.

IMG_2219 (Medium).JPG

Následne prezentovali koncepciu a obsahovú náplň tejto knižnice, vrátane technického riešenia a priblížili situáciu v zahraničí Ing. Tomáš Funtík, PhD. a Ing. Petr Vokoun. Je nesporné, že národná objektová knižnica je základným nástrojom podpory BIM projektovania, na čom sa zhodli všetci zástupcovia.

IMG_2248 (Medium).JPG

Následne sa diskutovala koncepcia, implementácia a vhodné prostriedy diseminácie z pohľadu jednotlivých aspektov navrhovaného riešenia. Za cenné pripomienky a konštruktívnu diskusiu ďakujeme všetkým zúčastneným stranám.

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

IMG_2221 (Medium).JPG

IMG_2227 (Medium).JPG

-tf-

 

 


späť na novinky
website statistics StatCounter