BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre Facility Management

17.05.2014

SR_Somorova-Viera_C.jpgFacility management  v organizácii môže byť len vtedy efektívny, ak je aplikovaný už v prípravnej fáze investičného procesu a to vo fáze projektovania. Facility manažér na základe svojich skúseností vie vopred definovať prípadné budúce problémy pri správe budov, a to najmä pri technickej správe (údržba technických a technologických zariadení a konštrukcií). 

Predpokladám, že kvalitná spolupráca projektanta, ktorý pracuje v BIM s Facility manažérom vytvára dobrý predpoklad pre kvalitné riadenie budovy na základe dokumentu, ktorá je výsledkom ich spolupráce a ktorý významne uľahčuje prácu Facility manažéra.

Viera Somorová

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. je Prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu SAFM a aktívne pôsobí aj na Stavebnej fakulte STU na Katedre technológie stavieb.

Odborné pôsobenie:

  • Odborný garant akreditovaného ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management  na STU
  • Členka redakčnej rady EuroFM INSIGHT, odborného časopisu, vydávaného EuroFM – európskym združením organizácií a asociácií facility managementu v Európe.
  • Odborný garant konferencie DNI SAFM, ktorú každoročne organizuje SAFM
  • Vedúca sekcie Facility management v Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
  • Odborný garant konferencie FACILITY MANAGEMENT, ktorú organizuje každoročne SSTP
  • Predseda Technickej komisie č.109 Facility management pri SÚTN. TK 109 je odborným poradcom SÚTN pre štandardizáciu normy Facility management v rámci EÚ
  • Zodpovedný prekladateľ piatich častí európskej normy STN EN 15 221 Facility management

Najvyššie ocenenia:

  • Ocenenie CENA IFMA CZ 2007 v kategórii Osobnosť roka 2007
  • Držiteľka Striebornej a Zlatej plakety ZSVTS

Ďalšie info:

Autorka monografie : „Facility management – metóda efektívneho spravovania budov“, spoluautorka monografie „Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu“, Údržba budov – Facility management.  Autorka článkov v periodikách EUROSTAV,  Stavební obzor, Správa budov, Správca bytových domov, Facililty management news, Normalizácia, TZB info.

 


späť na novinky
website statistics StatCounter