BIM_2017_03511.jpg

O nás

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu budovy (tzv. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa zaoberájú a zaujímajú o problematiku informačného modelu budovy (Building Information Model) a jej implementáciu do stavebnej praxe a praxe facility managmentu na Slovensku na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy. Informačný model budovy má v stavebníctve všestranné uplatnenie.

website statistics StatCounter