BIM_2017_03511.jpg

Individuálni členovia

 

Podmienky individuálneho členstva:

- podanie vyplnenej prihlášky a jej schválenie radou BIMaS

- zaplatenie členského príspevku 85,- Eur

Výhody individuálneho člena:

- časopis BIM asociáce Slovensko bezplatne

- informácie zasielané mailom

- zľavy na konferenciách organizovanými BIMaS

- zľavy pri poskytovaní služieb partnermi BIMaS (viď Služby)

- právo na informácie o činnosti BIMaS

- právo na účasti na členských schôdzach s možnosťou pripomienkovania

- možnosť získania certifikátu BIMaS

 

Prihláška do BIMaS
website statistics StatCounter