BIM_2017_03511.jpg

Študenti

Podmienky študentského členstva:

- podanie vyplnenej prihlášky a jej schválenie radou BIMaS

- zaplatenie členského príspevku 25,- Eur

Výhody študentského člena:

- informáce zasielané mailom

- zľavy na konferenciách organizovanými BIMaS

- zľavy pri poskytovaní služieb partnermi BIMaS (viď Služby)

- právo na informácie o činnosti BIMaS

- právo na účasti na členských schôdzach

 

Prihláška do BIMaS
website statistics StatCounter