BIM_2017_03511.jpg

Čestní členovia

 

Podmienky čestného členstva:

- rozhodnutie rady BIMaS o čestnom členstve

 

Výhody čestného člena:

- informáce zasielané mailom

- zľavy na konferenciách organizovanými BIMaS

- zľavy pri poskytovaní služieb partnermi BIMaS (viď Služby)

- právo na informácie o činnosti BIMaS

- právo na účasti na členských schôdzach

- možnosť získania certifikátu BIMaS

- právo na prezentáciu člena na akciách BIMaS

website statistics StatCounter