BIM_2017_03511.jpg

Riadni členovia

Podmienky riadneho členstva:

- podanie vyplnenej prihlášky a jej schválenie radou BIMaS

- zaplatenie členského príspevku

Výhody riadneho člena: 

- informáce zasielané mailom

- zľavy na konferenciách organizovanými BIMaS

- zľavy pri poskytovaní služieb partnermi BIMaS (viď Služby)

- právo na informácie o činnosti BIMaS

- právo na účasti na členských schôdzach s riadnym hlasovacím právom

- možnosť získania certifikátu BIMaS a právo prípomienkovať proces tvorby certifikátu

- právo na prezentáciu člena na akciách BIMaS

- právo na bezplatnú prezentáciu na webových stránkach BIMaS s odkazom na svoju webovú stránku

- právo na špeciálne školenia a individuálne prezentácie problematiky BIM organizované BIMaS

- právo nominovať pracovníkov do normalizačných a iných odborných komisí pri zavádzaní problematiky do legislatívy SR

 

 

Prihláška do BIMaS
website statistics StatCounter