BIM_2017_03511.jpg

Služby

Služby sú určené pre členov aj pre nečlenov BIMaS. Pre členov BIMaS sú služby poskytované za zvýhodnených podmienok vyplývajúcich z členstva.

 

Pre projektantov

 • školenia a kurzy zamerané na projektovanie v technológií BIM vo vybraných softveroch
 • udelenie certifikátu BIMaS po splnení podmienok
 • zaradenie do databázy projekčných organizácií pracujúcich v technológií BIM

 

Pre stavebných dodávateľov

 • školenia a kurzy zamerané na prácu s projektmi v technológií BIM
 • udelenie certifikátu BIMaS po splnení podmienok
 • zaradenie do databázy dodávateľských organizácií pracujúcich v technológií BIM

 

Pre developerov a vlastníkov budov

 • školenia a kurzy zamerané na prácu s projektmi v technológií BIM
 • analýzy vhodnosti namodelovania existujúcich budov resp. nehnuteľného majetku a zadefinovanie ekonomických výhod z toho vyplývajúcich
 • namodelovanie existujúcich budov a nehnuteľného majetku v technológií BIM
 • analýzy vhodnosti namodelovania pripravovaných projektov a zadefinovanie ekonomických výhod z toho vyplývajúcich
 • namodelovanie nových projektov v technológií BIM
 • poskytnutie databázy projekčných organizácií, stavebných dodávateľov a správcov budov / facility managment pracujúcich v technológií BIM resp. vlastniacich certifikát BIMaS

 

 Pre správcov budov / facility managment

 • školenia a kurzy zamerané na prácu s projektmi v technológií BIM
 • udelenie certifikátu BIMaS po splnení podmienok
 • analýzy vhodnosti namodelovania existujúcich budov resp. nehnuteľného majetku a zadefinovanie ekonomických výhod z toho vyplývajúcich
 • namodelovanie existujúcich budov a nehnuteľného majetku v technológií BIM
 • analýzy vhodnosti namodelovania pripravovaných projektov a zadefinovanie ekonomických výhod z toho vyplývajúcich
 • namodelovanie nových projektov v technológií BIM
 • poskytnutie databázy projekčných organizácií a stavebných dodávateľov pracujúcich v technológií BIM resp. vlastniacich certifikát BIMaS
website statistics StatCounter