BIM_2017_03511.jpg

Program

Conference Programme in English

8:00

-

8:45

 

Registrácia

9:00

-

9:15

 

Otvorenie BIM konferencie

 

 

 

 

 

                        1. BLOK: Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

9:15

-

9:25

 

Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko, Slovensko

 

 

 

 

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

9:25

-

9:50

 

Igor Ščerbák, HB Reavis, Slovensko

 

 

 

 

Výhody a skúsenosti využitia BIM z pohľadu investora

9:50

-

10:15

 

Ján Žilka, Milan Nemec, ŠTOR CAD, s.r.o., Slovensko   

 

 

 

 

Implementácie BIM v projekčných a stavebných firmách a nástroje na dosiahnutie rýchlej návratnosti investícii

10:15

-

10:40

 

Jitka Kochtová,CONSTRUSOFT, s.r.o.

 

 

 

 

Využitie BIM pri projektovaní, výrobe a montáži stavebných konštrukcií.

10:40

-

11:00

 

Coffee Break

11:00

-

11:25

 

Erik Hrnčiar, HESCON, Slovensko  

 

 

 

 

Praktické skúsenosti využitia viacerých softvérov BIM pri projektovaní priemyselných budov (Volkswagen, BA)

11:25

-

11:50

 

Martin Uličný, TECHNICO OPAVA s.r.o., Česká republika      

 

 

 

 

BIM v projektovej kancelárii

11:50

-

12:15

 

Michal Hronský, Guardian Glass S.A., Česká republika

 

 

 

 

Nástroje firmy Guardian pre informačné modely budov (BIM)

12:15

-

12:45

 

Panelová diskusia s účastníkmi 1. Bloku

12:45

-

13:45

 

Obedová prestávka

                     

                        2. Blok:  Zahraničná prax vo využívaní technológie BIM

13:45

-

14:00

 

Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko, Slovensko

 

 

 

 

Stav implementácie BIM vo svete a štandardizácia 

14:00

-

14:25

 

Hrvoje Petrovic, STRABAG Zentral Technik BIM/ 5D, Rakúsko

 

 

 

 

Skúsenosti z využívania BIM v stavebnej praxi

14:25

-

14:50

 

Matthias Uhl, MD of Die Werkbank GmbH, Nemecko

 

 

 

 

Isover Saint-Gobain Multi-Comfort BIM - Objektová knižnica ako informačná databáza pre architektov a projektantov

14:50

-

15:15

 

Peter Kompolschek, BIM assn. Austria, Rakúsko

 

 

 

 

Požiadavky na Level 2 a Level 3 v kontexte nových Rakúskych BIM noriem

15:15

-

15:30

 

Coffee Break

15:30

-

15:55

 

Martin Černý, CZ BIM, BIM Academy UK, Česká republika

 

 

 

 

NBS Toolkit a jeho využitie pre verejné obstarávanie

15:55

-

16:20

 

Patric Günther, SCHUECO, Nemecko   

 

 

 

 

Aplikácia BIM pri špeciálnych konštrukciách

16:20

-

16:45

 

Rob Jackson, BOND BRYAN ARCHITECTS / CAD EXPERT, Veľká Británia

 

 

 

 

Skúsenosti z využívania BIM vo Veľkej  Británií na veľkých developerskýcch projektoch

16:45

 

 

 

Ukončenie BIM Konferencie

website statistics StatCounter