BIM_2017_03511.jpg

Prezentácie

Michal Pasiar (Small).jpg

"BIM je pojmom, ktorý jednoznačne rezonuje naprieč stavebníctvom. Veľkým problémom však je fakt, že mnohí dodnes nevedia, čo sa pod touto skratkou skutočne skrýva. Chýbajú exaktné definície pojmov a špecifikácie úloh, ktoré z neho vyplývajú a bez ktorých nie je možné tieto služby objednať a nakoniec aj verifikovať či došlo k ich naplneniu. Zmena, ktorú si implementácia BIM vyžaduje je o to zložitejšia, že prekračuje pomyslený priestor stavebného priemyslu, ale dosahuje celospoločenský rozmer."

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku
Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko - Link na » PREZENTÁCIU «

 

111 (2).jpg2aab4d6.jpg
"Building Information Modeling (BIM) je novým nástrojom v stavebnej praxi, ktorý umožňuje efektívnejšie nastaviť všetky procesy prípravy, navrhovania, projektovania, zhotovenia stavby až po prevádzku hotovej budovy. V prezentácii sa na príklade projektu Twin City v Bratislave zameriame najmä na výhody ale aj riziká využívania BIM z pohľadu investora a budúceho prevádzkovateľa budovy. Poukážeme tiež na vlastné skúsenosti zo zavádzania BIM do našej investorskej praxe."

Výhody a skúsenosti využitia BIM z pohľadu investora
Peter Marčok & Martin Stohl, HB Reavis - Link na » PREZENTÁCIU «

jan-zilka (Small).jpg

"Firma ŠTOR CAD je lídrom v predaji a implementácii BIM technológie pre projektantov už 12 rokov. Zvládli sme s našimi zákazníkmi prechod od klasickej 2D dokumentácie ku komplexným 3D modelom, ktoré sú dnes obrovskou databázou informácií. Dnes je čas, aby výhody BIM technológie naplno využila aj oblasť Construction Managment pre výstavbu a neskôr pre Facility Managment. Firma ŠTOR CAD nielen dodáva tieto riešenia, ale stala sa aj ich vývojárom: vlastný systém ManageWay pomáha sprehľadniť, zrýchliť, optimalizovať a vyhodnocovať procesy vo firmách."

Implementácie BIM v projekčných a stavebných firmách
Ján Žilka, CAD Štor Computers - Link na » PREZENTÁCIU «

Jitka_Kochtova (Small).PNG

"Moderné riešenie stavebných konštrukcií, ktoré využíva informačný model budovy, prináša nové možnosti nielen pri projektovaní, ale aj vo výrobe a montáži stavebných konštrukcií. Model je zdieľaný všetkými účastníkmi v jednotlivých fázach projektu a slúži ako zdroj aktuálnych informácií. Využitie dát pri výrobe a výstavbe eliminuje vznik chýb a prináša časovú aj finančnú úsporu a lepšiu kontrolu celého projektu. Building Information Modeling sa tak stáva novým štandardom spracovanie stavebných konštrukcií."

Využitie BIM pri projektovaní, výrobe a montáži stavebných konštrukcií
Jitka Kochtová, CONSTRUSOFT

 

HRnciar BIM (Small).jpg

 

"Prezentácia je zameraná na praktické skúsenosti využitia viacerých softvérov BIM – (informačného modelu budov)  pri projektovaní priemyselných budov v praxi v súčasnom modernom stavebníctve s ukážkou  na projekte  rozšírenia výrobných kapacít VW Slovakia, a. s., dopravníkový most H4a H6a ktorý spája zvarovňu s halou a zabezpečuje transport zvarených karosérií."

Praktické skúsenosti využitia viacerých softvérov pri projektovaní priemyselných budov
Erik Hrnčiar, HESCON

Ulicny (Small).jpg

 

"Žijeme v priestore, staviame v priestore, tvoríme Váš priestor pre život. V rámci prezentácie ponúkame náhľad na prácu v projekčnej kancelárii a skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri implementácii BIM s využitím ALLPLANu spoločnosti Nemetschek. Priblížime Vám možnosti spolupráce všetkých profesií a narábanie s modelom stavby pri zabezpečovaní koordinácie návrhov, výkazoch výmer a rozpočtovaní."

BIM v projekčnej kancelárii
Martin Uličný, TECHNICO OPAVA  - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Hronsky (Small).jpg

 

"Ako popredný dodávateľ skla pre architektúru ponúka Guardian nástroje pre projektovanie novej generácie. V spolupráci RIBA boli pripravené súbory informácií pre prácu s informačnými modelmi budov (BIM). Prezentácia podáva krátky náhľad na tieto nástroje a ich použitie."

Nástroje firmy Guardian pre informačné modely budov
Michal Hronský, GUARDIAN GLASS - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Tomas Funtik BIMas (Small).jpg

"Prípad integrácie BIM do bežnej praxe sa u nás rodí o niečo ťažšie, pretože nedostáva potrebný priestor a dodnes absentuje podpora štátu.  Vo svete je situácia iná a existuje množstvo štandardov, ktoré jednotlivé krajiny implementovali za účelom podpory využitia BIM. Prezentácia hodnotí súčasný stav v Európe a vo svete ohľadom úrovne používania a rozširenia BIM a tiež pohľad na legislatívu a normy v tomto odvetví."

Stav imlplementácie BIM vo svete a štandardizácia
Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Strabag (Small).jpg

"Efektívna výstavba vyžaduje účinné nástroje a zlepšenie procesov. Technické oddelenie reagovalo na túto výzvu 5D plánovaním. Cieľom tohto inovatívneho spôsobu práce je model založený na integrácii práce všetkých účastníkov projektu naprieč jeho fázami a následnými stavebnými činnosťami. Oddelenie 5D plánovania na základe tejto technológie a požiadaviek postupne s partnermi v softvérovom priemysle vyvíjala nástroje šité na mieru. Tieto nástroje už čiastočne nasadila v projektoch a ich vývoj neustále postupuje. 5D musí byť implementovaný postupne - a každý krok sám o sebe je cenný."

Skúsenosti z využívania BIM v stavebnej praxi
Hrvoje Petrovic, Strabag - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Matthias Uhl (Small).jpg

 

"Situácia ohľadom BIMu v Európe je extrémne heterogénna. A to neplatí len pre BIM štandardy, ale aj obsah BIM. Z pohľadu IT to je nie nič iné ako "príručka" vrámci ktorej môže byť všetko vložené. Preto sa tím pracovníkov Saint-Gobain Multi-Comfort rozhodol napredovať v otázke konštrukčných databáz. Dnes je k dispozícii viac ako 150 interaktívnych a parametrických BIM objektov dostupných v natívnych formátoch pre ArchiCad a Revit."

Objektová knižnica ako informačná databáza pre architektov a projektantov
Matthias Uhl, ISOVER SAINT-GOBAIN - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Kompolschek (Small).jpg

 "Rakúsko je jedným z mála európskych krajín, kde bola vykonaná a publikovaná štandardizácia BIM. Od 1. júla 2015 sú tieto BIM normy  povinné pre rakúske stavebníctvo. A 6241-1 je štandardom pre BIM Level 2 a zameriava sa na DXF. Rozpoznáva bloky a atribúty za nositeľov pre alfanumerická dáta. Tento štandard je už podporovaný softvérovými produktmi ako AutoCAD, Revit a ArchiCAD. Jadro rozšírenej normy pre BIM Level 3 je založená báze property servera, ktorý je realizovaný pomocou IFC 4x1 a bSDD (buildingSMART dátový slovník)."

Požiadavky na Level 2 a Level 3  v kontexte nových Rakúskych BIM noriem
Peter Kompolschek, BIM assn. Rakúsko - Link na » PREZENTÁCIU «

 

cerny_m (Small).jpg

"Veľká Británia si stanovila ambiciózny cieľ, používať BIM na projektoch od roku 2016. Jedným z dôležitých krokov na ceste za týmto cieľom bol projekt nazvaný Digital Plan of Work (DPoW), ktorého výsledkom je NBS BIM Toolkit. Martin Černý sa ako člen vývojového tímu BIM Academy (Northumbria University) podieľal na vývoji tohto nástroja. Ako popredný odborník v tejto oblasti, bude prezentovať BIM Toolkit predovšetkým v nadväznosti na problematiku verejných zákaziek a zavádzanie BIM na štátnej úrovni."

Objektová knižnica, NBS Toolkit, verejné obstarávanie
Martin Černý, CZ BIM, BIM Academy UK - Link na » PREZENTÁCIU «

 

Günther Patric4954_2 (Small).jpg

"Rýchly vývoj CAD / CAE technológií umožňuje dnes architektom, projektantom, prípravárom, atď. zvýšiť geometrickou komplexnosť budov, za  účelom dosiahnutia nových štandardov kvality v iných oblastiach, ktoré sú ovplyvnené samotným dizajnom; od jednoduchých vylepšení estetiky až po zdokonalenie v spracovaní hodnotenia energetickej náročnosti budovy alebo zníženia jej uhlíkovej stopy. Schueco podporuje efektívne pracovné postupy v BIM s využitím nových parametrických modelov, ktoré sa neustále vyvíjajú a sú prispôsobené tak, aby zodpovedali najnovším poznatkom techniky."

Aplikácia BIM pri špeciálnych konštrukciách
Patric Günther, SCHUECO - Link na » PREZENTÁCIU «

Rob jackson (Small).jpg

"BBA začali s používaním ArchiCADu od roku 1994. Následne začali vymieňať súbory s profesiami od roku 2005 pomocou IFC. Od roku 2011 sa požiadavkou na BIM Level 2 v UK zväčšil záujem o BIM. S vedomím, že ArchiCAD bol vhodným nástrojom pre naše podnikanie, BBA začali cestu k výskumu a preukázaniu, že IFC je schopné zabezpečiť požiadavky všetkých zúčastnených a najmä potreby investorov a facility managerov. Prezentácia sa zameriava na skúsenosti s implementáciou a nahliada do zákulisia výskumu smerovaného k rozvoju OPEN BIM a noriem."

Skúsenosti z využívania BIM vo Veľkej  Británií na veľkých developerskýcch projektoch
Rob Jackson, BOND BRYAN ARCHITECTS / CAD EXPERT - Link na » PREZENTÁCIU «

website statistics StatCounter