*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

BIM konferencia 2017

3. Národná BIM konferencia - Teória versus Prax

19. október 2017, Kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

ORGANIZÁTORI:

 

ODBORNÍ GARANTI:

        

 

POD ZÁŠTITOU:

MINDOP logo.JPG 

 

PRIHLÁŠKA 

  PROGRAM SK   

PROGRAM EN

 

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy -(z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
• zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

 

website statistics StatCounter