BIM_2017_03511.jpg

Členstvo

Členstvo

 

Fyzické osoby

Individuálni členovia:                   85,- Eur

Študenti:                                       25,- Eur

Čestní členovia:                          bez poplatku

 

Právnicke osoby

Riadni členovia:                         V zmysle schváleného cenníka a aktuálnych stanov

Zakladajúci členovia:                V zmysle schváleného cenníka a aktuálnych stanov

Sponzori:                                    V zmysle zmluvných podmienok a aktuálnych stanov

website statistics StatCounter